Reeglid ja tingimused

Üldtingimused

Hedoni teenuste broneeringukeskkonna müügitingimused
1. Üldtingimused
1.1. Müügitingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja Hedoni teenuste broneeringukeskkonna (edaspidi Hedoni teenuste broneeringukeskkond) omaniku Supeluse Hotell OÜ (edaspidi Hedon), aadress Ranna pst. 1 Pärnu 80010, registrikood 12457242 vahel Hedoni teenuste broneeringukeskkonna vahendusel teenuste ja kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Hedoni teenuste broneeringukeskkonna vahendusel teenuste või kaupade ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Hedoni teenuste broneeringukeskkonnas tohib tehinguid teha vähemalt 18 aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud tellimuste tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades on tasu maksmine sooritatud.

2. Hinnainfo ja maksetingimused
2.1. Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu. Broneeringukeskkonnas näidatud hinnad teistes valuutades on informatiivsed.
2.2. Jälgige tähelepanelikult valitud hinnainfot. Ettemaks on kohustuslik kõikidele tellitud toodetele ja teenustele. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi maksekeskkonna.

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.3. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kogu müügihinna. Tasu maksmisega kinnitab klient, et on tutvunud kõikide teenusepakkuja poolt Hedoni teenuste broneeringukeskkonnas kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid. Tasumine toimub väljaspool Hedoni teenuste broneeringukeskkonda turvalises maksekeskkonnas. Hedonil puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3. Tellimus, tellimuse tühistamine ja raha tagastamine
3.1. Tellimuse tegemisel palun sisestage Hedoni teenuste broneeringukeskkonnas nõutud andmed. Teie tellimus on kinnitatud, kui olete saanud tellimuse kinnituse.
3.2. Spaa tellimusi saab tühistada kuni 2 päeva (48 tundi) enne spaa teenuse algust. Tellimuse tühistamiseks palume saata teade e-postile: spa@hedonspa.com
Õigeaegselt tühistatud spaa tellimuse ettemaksu tagastamisel on Hedonil õigus pidada kinni teenustasuna 10% ettemakstud summast.
Hilisemal annulleerimisel või teenusele mittesaabumisel, on Hedonil õigus ettemakstud summat mitte tagastada.
3.3 Eriürituste ja restorani tellimuste tühistamise puhul või teenusele mittesaabumisel, on Hedonil õigus ettemakstud summat mitte tagastada.
3.4. Spaa tellimuse muutmiseks tehke uus tellimus ja tühistage eelmine. Uue tellimuse tegemisel võib olla muutunud hind ja saadavus.
3.5. Kui Hedonil on spetsiaalselt Teie broneeringuga seoses mingeid kulusid kandnud, tuleb need hüvitada.
3.6. Juhul, kui klient on tellimusest taganenud õigeaegselt, tagastab Hedon kliendile ostusumma võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul tühistamise soovi jõudmisest meiliaadressile spa@hedonspa.com. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4. Kliendi isikuandmete töötlemine
4.1. Hedon töötleb kliendi poolt spaa teenuste broneeringukeskkonnas sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, telefon) eelkõige tellimuse täitmiseks ning vastavalt Hedoni privaatsuspoliitikale.

5. Muu
5.1. Kliendi ja Hedoni vahel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Ranna pst.1 Pärnu, Pärnumaa 80010​